Nyförvärv mars, 2010

Brown, D. (2009). Den förlorade symbolen. Stockholm, Bonnier.

Crease, R. P. (2008). The great equations : breakthroughs in science from Pythagoras to Heisenberg. New York, W.W. Norton & Co.

Erickson, M. J. (2009). Aha! Solutions. Washington, D.C., Mathematical Association of America.

Grattan-Guinness, I. (2009). Routes of learning : highways, pathways, and byways in the history of mathematics. Baltimore, Johns Hopkins University Press.

Jonsson, K. G. and E. Hedin (1920). Handledning vid den första räkneundervisningen. Uppsala, Lindblad.

Joseph, G. G. (2009). A passage to infinity : medieval Indian mathematics from Kerala and its impact. New Delhi ; Thousand Oaks, SAGE Publications.

Jönsson, A. (2009). Lärande bedömning. Malmö, Gleerups.

Krantz, J. (2009). Styrning och mening : anspråk på professionellt handlande i lärarutbildning och skola. Växjö, Växjö University Press.

Larsson, A. and Föreningen för svensk undervisningshistoria Fostran i skola och utbildning : historiska perspektiv. Uppsala, Fören. för svensk undervisningshistoria.

Lockhart, P. (2009). A mathematician's lament. New York, NY, Bellevue Literary Press.

National Council of Teachers of Mathematics (1929). Significant changes and trends in the teaching of mathematics throughout the world since 1910. New York City, Teachers College, Columbia University.

National Council of Teachers of Mathematics (1933). The teaching of mathematics in the secondary school. New York City, Teachers College, Columbia University.

National Council of Teachers of Mathematics. (1935). The Teaching of arithmetic. New York, Bureau of Publications, Columbia University, Teachers College.

Nossum, R. Lineær algebra : kort og godt. Oslo, Universitetsforl.

Sterner, G. and I. Lundberg Före Bornholmsmodellen : [språklekar i förskolan]. Stockholm, Natur & Kultur.

Sverige. Skolverket (2009). Skolverkets lägesbedömning 2009 : förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Stockholm, Skolverket : Fritze [distributör].

Säljö, R. (2005). Lärande och kulturella redskap : om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm, Norstedts akademiska förlag.

Walshaw, M. Unpacking pedagogy : new perspectives for mathematics classrooms. Charlotte, N.C., Information Age Pub., Inc.

Yoder, E. and N. Yoder 65 short mysteries you solve with math! Washington, DC, Science, Naturally!

Ärlebäck, J. B. (2009). Mathematical modelling in upper secondary mathematics education in Sweden : a curricula and design study. Linköping, Department of Mathematics, Linköping University.
Innehåll: MD