Avhandlingar om undervisning och lärande i matematik

I NCMs bibliotek har vi samlat samtliga svenska doktorsavhandlingar som vi känner till, vilka berör området matematikutbildning/matematikdidaktik. Antalet är i dagsläget 81.

Information om avhandlingarna finns på NCM:s webbplats under rubriken Bibliotek / Litteratursökning / Avhandlingar och har nu kompletterats med de intervjuer av doktorerna som Skolporten genomfört sedan 2006.

Doktorsavhandlingar ...