Göran Gustafssonpriset till Pär Kurlberg

Årets vinnare av Sveriges största nationella, naturvetenskapliga forskarpris, Göran Gustafssonprisen, offentliggjordes idag på vid en presskonferens på Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, i Stockholm. De fem pristagarna får tillsammans dela på 23 miljoner kronor inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin. Varje pristagare får 4,5 miljoner kronor i anslag, fördelat på 3 år, samt 100 000 kronor i personligt pris.

Priset i matematik gick till Pär Kurlberg, professor i matematik vid Kungliga Tekniska högskolan, "för sina insatser i gränsområdet mellan dynamiska system och talteori. Speciellt har han framgångsrikt använt sig av talteoretiska metoder för att nå intressanta resultat inom kvantkaos. Dessa tekniker har även lett till nya framsteg inom den klassiska teorin för likformig fördelning i talteorin".

Läs vidare, [KVA] ...

Matematik: Kvantkaos är (inte) granne med kvantmekanik. Populärvetenskaplig information om Pär Kurlbergs forskningsverksamhet, [KVA, pdf] ...

Göran Gustafsson stiftelse, [gustafssonsstiftelse.se] ...