Ytterligare 20 milj till sommarskolor

Regeringen har beslutat utöka anslaget till sommarskolor i år från 40 milj kr till 60 milj kr inom ramen för en särskild satsning riktad mot barn och unga. Ansökan skall vara Skolverket tillhanda senast 31 mars.

Läs vidare, [Regeringskansliet] ...

Från tidigare Aktuellt

Ansökan om medel till sommarskola i matematik ...