Bidrag till internationella tävlingar i matematik

Skolverket har uppdrag från regeringen att varje år fördela bidrag till svenska elevers deltagande i etablerade internationella tävlingar i teknik, naturvetenskap och matematik.
Bidrag kan sökas av svenska organisationer på nationell nivå som representerar deltagandet i den internationella tävlingen. Sista dag för ansökan i år är 1 maj.

Läs mer, [Skolverket] ...

Kängurun och andra tävlingar, [NCM] ...