Orättvisa betyg i Skolfront

Flickor och pojkar får samma resultat på de nationella proven i matematik, men flickorna får högre betyg. Är skolan orättvis i sin bedömning av pojkar?

Programmet sänds i Skolfront:
torsdag 25/03 19:30 SVT2
söndag 28/03 20:01 K
tisdag 30/03 13:00 SVT2
torsdag 01/04 00:30 K

Läs mer, [UR] ...

Från tidigare Aktuellt

Om betyg ...

Om könsskillnader ...