Cirkelgångens förunderliga väsen

Cykliska förlopp går att uppfatta vart vi än vänder blicken. Det finns klimatcykler, livscykler, modecykler och konjunkturcykler. Det finns cykliska historieuppfattningar och cykliska tidsuppfattningar.

Torsdagen den 25 mars arrangerar Vetenskapsrådet en konferens i Stockholm med framstående forskare kring en rad spännande frågor på temat cyklicitet!

Läs mer, [mynewsdesk] ...