Kängurudagen 2010

Igår torsdag 18 mars var det återigen dags för Kängurutävlingen – matematikens hopp. Då genomfördes i ett 40-tal länder över hela världen Kängurutävlingen. Drygt 6 miljoner elever beräknas ha deltagit.

I Sverige har NCM tagit emot runt 4000 lärares anmälningar, vilket är en ökning från förra året. Det motsvarar uppskattningsvis 125-150 000 elever, som i de olika tävlingsklasserna, från Milou, för fk-åk2, till Student, för kurs D och E, arbetade med intressanta och utmanande matematikproblem.

Efter tävlingen är det meningen att att eleverna ska arbeta vidare med problemen. Ett material med förslag på sådant arbete har utarbetats av NCM. Alla lärare vars klasser deltagit kan nu hämta det på NCMs webbplats.

I början av sommaren läggs årets problem tillsammans med lösningar och "Arbeta vidare med" ut på NCM:s webbplats, fritt för alla att använd i undervisningen.

Läs mer om Kängurutävlingen, [NCM] ...

Hämta tidigare års Känguruproblem, [NCM] ...