Nior pratar och lär gymnasiematematik

Att prata matematik i stället för att bara räkna. Det har visat sig vara en bra metod när Lundellska skolan i Uppsala låter niondeklassare läsa gymnasiematte. Gruppen klarar sig bättre än de ett år äldre naturvetareleverna. Det skriver Upsala nya tidning i en artikel (17/3).

Nior får lära sig "prata matematik", [Uppsala nya tidning] ...

Undervisningen är kopplad till forskningsstudier som en av lärarna på Lundellska skolan, Lena Apelthun, bedriver. Lena fick 2008 Karl-Georg Ahlströmpriset för sitt arbete med utveckling av matematikundervisningen på Lundellska skolan.