Darwin håller matematiker igång

En fråga som sysselsatte Darwin större delen av sitt liv och som allt sedan dess sysselsatt evolutionsbiologer är frågan om altruism. Varför riskerar vissa individer sina egna liv för öka livschanserna för andra eller avstår från att reproducera sig för att istället tjäna andra? Frågan har delat forskarsamhället i två läger, de som förordar släktskapsselektion och de som menar att gruppselektion ger förklaringen. Nu påstår en forskargrupp i en artikel i Nature att matematiskt är dessa förklaringarsmodeller ekvivalenta. Diskussionen lär fortsätta!

Läs vidare, [physorg.com] ...

Läs mer om den kommande artikeln i Nature‚ [Nature] ...