Mattebromöte för gymnasie- och högskolelärare

Den 29 april anordnas det nionde nationella mötet mellan gymnasielärare och högskolelärare inom ramen för Matematiksatsningen inom högre utbildning. Mötena syftar till att överbrygga kunskapsgapet mellan gymnasieskolan och högskolans matematikutbildning.  Mötet i april har två teman, dels resultaten från TIMSS Advanced 2008 och dels exempel på forskning inom matematikdidaktik med relevans för övergången mellan gymnasie- och högskola.

Inbjudan vänder sig till alla lärare vid högskola respektive gymnasieskola som samverkar eller planerar att samverka över utbildningsnivåerna. 

Läs mer ...

Anmälningssida ...