Diagnostiska uppgifter och Analysschema i matematik

Skolverket har publicerat nya rapporter om Diagnostiska uppgifter och Analysschema i matematik för åk 6-9. Analysschemat och de diagnostiska uppgifterna skall ge lärarna hjälp att analysera, bedöma och stödja elevernas kunskapsutveckling i matematik.

Diagnostiska uppgifter och analysschema i matematik, åk 6–9, [Skolverket] ...

Analysschema i matematik för åk 6-9, [Skolverket] ...