Tv-sändning av Learning study-konferens

Learning study-konferensen i Göteborg den 18:e januari sänds i TV

UR Samtiden har nu meddelat tv-tider för sändning av konferensen i kunskapskanalen. Följande tider gäller:

Onsdag 10 mars

16.00-18.35 Learning study - förnyad undervisning

Goda japanska resultat i matematik och NO har utvecklat learning study - en metod att förbättra undervisningen. Konferensen utvärderar forskningsläget och resultaten av metoden. Del 1 med exempel från undervisning i matematik, NO och svenska. Arrangör: Göteborgs universitet.

Torsdag 11 mars

16.00-17.55 Learning study - nytt bättre lärande

Goda japanska resultat i matematik och NO har utvecklat learning study - en metod att förbättra undervisningen. Konferensen utvärderar forskningsläget och resultaten av metoden. Del 2 med Mona Holmqvist, docent vid högskolan i Kristianstad. Fortsättning från onsdagen. Arrangör: Göteborgs universitet.

Söndag 14 mars

12.00-16.00 Learning study - för bättre undervisning?

Goda japanska resultat i matematik och NO har utvecklat Learning study - en metod att förbättra undervisningen. Konferensen utvärderar forskningsläget och resultaten av metoden, med exempel från undervisning i matematik, NO och svenska. Med bland andra Mona Holmqvist, docent vid högskolan i Kristianstad. Fortsättning från onsdagen. Arrangör: Göteborgs universitet.

Mer information finns på informationssidan om Learning study.

Från tidigare Aktuellt

Om Learning study och interaktiva skrivtavlor ...