Matematiksatsning i Sundbyberg

Sundbybergs kommun genomför under 2010 en särskild satsning på matematik. Den omfattar bl a en-till-en-undervisning för elever som riskerar att inte nå målen i matematik i åk 9 och en särskild satsning på rektorer med hjälp av utvecklingsdialoger. Samtliga lärare som undervisar i matematik får på kommunens bekostnad under 2010 tidskriften Nämnaren hem i sin brevlåda.

Läs mer, [Sundbybergs kommun] ...

Rektorerna har nyckelroll i matematiksatsningen ...

Sundbybergs matematikutvecklare om varför matematik engagerar ...

Film från konferensdagen den 9:e februari ...