NOMAD 14(4), 2009. Translating test items into Norwegian

Translating test items into Norwegian – without getting lost in translation?

REIDAR MOSVOLD, JANNE FAUSKANGER, ARNE JAKOBSEN and KJERSTI MELHUS

Abstract

In relation to the Learning Mathematics for Teaching (LMT) project, sets of measures were created in order to analyse teachers Mathematical Knowledge for Teaching (MKT). This article presents some of the challenges and complexities involved in an attempt to translate and adapt these measures for use with Norwegian teachers. The measures were originally created for use in a U.S. context only, and a number of differences between the two countries contribute to increase the difficulty of doing this. Our study builds upon a similar Irish study, and this article points to some similar and several additional issues that arise when attempting to translate and adapt the measures for use in Norway.

Sammendrag

I forbindelse med prosjektet: Learning Mathematics for Teaching (LMT) ble det utviklet måleinstrumenter for å analysere læreres matematiske undervisningskunnskap (MKT). Denne artikkelen presenterer noen av utfordringene som var involvert i et forsøk på å oversette og tilpasse disse målingene for bruk blant norske lærere. Instrumentet ble opprinnelig laget kun med tanke på å bli brukt i en amerikansk kontekst, og en rekke forskjeller mellom de to landene er med på å gjøre dette vanskelig. Vår studie bygger på en tilsvarende irsk studie. I vår studie støtte vi på flere problemstillinger som var tilsvarende de som ble funnet i Irland, men der var også flere nye utfordringer som oppsto når vi forsøkte å oversette og tilpasse måleinstrumentet for bruk i Norge.

REIDAR MOSVOLD
Reidar Mosvold is Associate Professor in mathematics education at the University of Stavanger, Norway. His main interest is related to teachers’ beliefs and knowledge of mathematics, and their influence on practice.

JANNE FAUSKANGER
Janne Fauskanger is Assistant Professor in mathematics education at the University of Stavanger, Norway. Her main interest is related to pre-school teachers’ mathematical knowledge for teaching and their practice.

ARNE JAKOBSEN
Arne Jakobsen is Associate Professor in mathematics at the University of Stavanger, Norway. His interests are mathematics, mathematical knowledge for teaching, and quantitative studies in mathematics education.

KJERSTI MELHUS
Kjersti Melhus is Assistant Professor in mathematics education at the University of Stavanger, Norway. She is especially interested in how to teach mathematics for understanding.