Räkna med bokstäver! Ny doktorsavhandling

Den 12 mars disputerar Per-Eskil Persson från Malmö Högskola vid Luleå tekniska universitet på en avhandling med titeln Räkna med bokstäver : en långitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå.

Läs sammanfattningen och avhandlingen i fulltext ...

Läs också Per-Eskil Perssons tidigare artiklar i Nämnaren:

Magikerns kvadrat ...

Konstnärens kvadrat ...

Algebraisk förståelse och förmåga ...

Algebraisk förståelse och förmåga, del 2 ...

Behöver alla lära sig algebra? ...

Absolut möjligt ...

En glimt från Mr Mxyzptiks värld ...

Alla svenska doktorsavhandlingar om lärande och utbildning i matematik är tillgängliga på NCM:s bibliotek. Då avhandlingar eller abstracts är tillgängliga online är det i de flesta fall i form av pdf-filer.