Gy-skolans kursprov vt 2009 i matematik

Skolverket har nu publicerat resultaten på kursproven som genomfördes i den gymnasiala utbildningen vårterminen 2009. Rapportens syfte är att ge en nationell bild av resultaten. I sin sammanfattning av resultaten i matematik skriver Skolverket:

Matematik A, B, C och D
Matematikens kursprov har relativt andra ämnen den största andelen elever med IG där den för Matematik B och C ligger på cirka 35 respektive 30 procent. Detta kan till en del bero på otillräckliga förkunskaper. T.ex. ser man i kursprovet för Matematik A att nästan hälften av eleverna inte kunde lösa ”Beräkna 17 – 25 + 3”, vilket anses vara en enklare uppgift. Intressant är att för samma prov anser över 20 procent av lärarna att kravgränsen för Godkänt ligger för lågt. Detta kan jämföras med att drygt 40 procent av de elever som fick provbetyget Icke godkänt fick preliminärt kursbetyg Godkänt. Andelen elever på naturvetenskapsprogrammet med provbetyget IG i Matematik C har denna termin stigit till 16 procent från att ha legat relativt konstant runt 10 procent. Motsvarande andel har på samhällsvetenskapsprogrammet varit relativt oförändrad de senaste tre åren.

Läs mer, [Skolverket] ...

Från tidigare Aktuellt

Hur gick det vt 2008? ...