(S) välkomnar satsningen på matematik

Socialdemokraterna ogillar regeringens plan på att återinföra lågstadielärare, men välkomnar satsningen på svenska och matematik. Det skriver Svenska Dagbladet. (S) efterlyser liksom Lärarförbundet matematikspecialister för de yngre barnen och vill införa en brittisk modell - Teach first - med unga hjälplärare som läst matematik, fysik och teknik på högskolan.

Läs mer, [SVD] ...

Förlängd men för grund lågstadielärarutbildning, [Lärarförbundet] ...

Teach first ...

Bra förslag för ny lärarutbildning, [Lärarnas riksförbund] ...

Bryt cirkelgången, [DN]

Från tidigare Aktuellt

Regeringen återinför lågstadielärare ...

Chalmers: Bli ingenjör och lärare samtidigt ...

Succé för ideella matematikmentorer ...

UK: Satsning på förskolans och de tidiga skolårens matematik ...

UK: Fokus på läsa, skriva, räkna, test och inspektion leder fel? ...

US: Råd till matematikspecialister på lågstadiet ...