Prisad matematiklärare

Som vi berättat om tidigare fick Per Cederstam på NTI-gymnasiet i Malmö på Matematikbiennalen motta Gleerups stipendium på 150.000 kr.

I en intervju i Skånskan (6/2) säger Per Cederstam att matematik inte handlar så mycket om att räkna. Det handlar om en attityd, ett sätt att tänka, hur man närmar sig ett problem och ställer rätt frågor för att kunna lösa det.

Läs mer, [Skånskan] ...