Regeringen återinför lågstadieläraren

I nästa vecka presenteras regeringens förslag till ny lärarutbildning. En av nyheterna är att regeringen återinför lågstadielärare. Till Svenska Dagbladet säger utbildningsminister Jan Björklund att kraven på de nya lågstadielärarna ska skärpas. Utbildningen förlängs och blir fyraårig. Hälften av den tiden, 120 högskolepoäng, ska läggas på ämneskunskaper och ämnesdidaktik. Det inkluderar minst 30 högskolepoäng, cirka en termin, vardera som specifikt ska läggas på svenska och matematik.

Läs vidare, [Svd] ...

"Det gynnar inte barnen", [Svd] ...

En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109), [Regeringskansliet] ...

Mer matematik i nya lärarutbildningen, [Svd, 8 dec, 2009] ...