Doktorandtjänster i matematikens ämnesspråk

Uppsala universitet har utlyst 5 doktorandtjänster inom ramen för den nationella forskarskolan Ämnesspråk i matematiska och naturvetenskapliga praktiker.

Läs vidare, [Uppsala universitet] ...