Nyförvärv januari, 2010

Bishop, A. J. Mathematics education. London, Routledge.

Butterworth, B. and D. Yeo Dyskalkyli : att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter. Stockholm, Natur & Kultur.

Ekelöf, E. (2009). Vi vässar pennan : skolinspektion med fokus på kunskap och kvalitet. Stockholm, Norstedts Juridik AB.

Harz, V. and Forlaget Matematik (2009). Folkeskolens afgangsprøver i matematik 2009 Danmark og Grønland : med point- og omsætningstabeller samt facitlister til problemregningssættene. Samsø, Matematik.

Hodgen, J., D. Wiliam, et al. (2009). Mathematics inside the black box : bedömning för lärande i matematikklassrummet. Stockholm, Utbildningsförvaltningen.

Howson, A. G. (1973). Developments in mathematical education : proceedings of the second International congress on mathematical education [August 1972, Exeter, England]. London, Cambridge University Press.

Jones, C. G. (2009). Femininity, mathematics, and science c. 1880-1914. New York, Palgrave Macmillan.
"Through the prism of gender, this volume explores the contrasting cultures and material and social practices of mathematics and science in the decades surrounding 1900. It is demonstrated that gender, far from being a peripheral issue, is central to understanding the development of both pure and practical disciplines at this time"--Provided by publisher.

Krulik, S. (1972). A mathematics laboratory handbook for secondary schools. Philadelphia London, Saunders.

Kruse, A. Åskådningsmatematik : ett försök till plan för de fyra första skolårens arbete på matematikens område. Stockholm, Norstedts.

Livio, M. (2009). Is God a mathematician? New York, Simon & Schuster.
This fascinating exploration of the great discoveries of history's most important mathematicians seeks an answer to the eternal question: Does mathematics hold the key to understanding the mysteries of the physical world?

Lönngren, M., M. Ottosson, et al. (2009). Tänk om- : 30 inspirerande räkneexempel för dig som vill bli klimatsmart. Stockholm, Naturskyddsföreningen.

Molander, K., T. Kellander, et al. (2008). Leka och lära matematik ute. Falun, Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond ; Alla tiders teknik.

Niederman, D. (2009). Number freak : from 1 to 200-- the hidden language of numbers revealed. New York, N.Y., Penguin.

Pickover, C. A. (2009). The math book : from Pythagoras to the 57th dimension, 250 milestones in the history of mathematics. New York, Sterling Publishing.

Rystedt, E. and L. Trygg Laborativ matematikundervisning : vad vet vi? Göteborg, Nationellt centrum för matematikundervisning, Göteborgs universitet.

Skott, J. and J. Reyzleff Matematik för lärare, Ypsilon. Bd 1, Grundbok. Malmö, Gleerups.

Skott, J. and J. Reyzleff Matematik för lärare, Ypsilon. Bd 2, Grundbok. Malmö, Gleerups.

Sousa, D. A. Brain-compatible activities for mathematics. Grades 2-3. Thousand Oaks, Calif., Corwin Press.

Sousa, D. A. Brain-compatible activities for mathematics. Grades 4-5. Thousand Oaks, Calif., Corwin Press.

Sousa, D. A. Brain-compatible activities for mathematics. Grades K-1. Thousand Oaks, Calif., Corwin Press.

Stewart, I. (2009). Professor Stewart's hoard of mathematical treasures. London, Profile Books.

Stockholms universitet Matematik - en huvudsak : Stockholm 2010, Matematikbiennalen 28 - 29 januari. Stockholm, Stockholms universitet.

Tammet, D. (2009). Embracing the wide sky : a tour across the horizons of the mind. London, Hodder Paperbacks.

Ulin, B. Matematiska äventyr. Göteborg, Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet.
Innehåll: MD