Kunskapskontroller i förskolan får fortsätta

Skolinspektionen riktade förra året kritik mot Haninge kommun för att kommunen använde lokalt fastställda normer för kunskapskontroller av enskilda barns utveckling och lärande i matematik och läsning i förskolan. De åtgärder som kommunen nu vidtagit anser Skolinspektionen tillräckliga för att verksamheten skall få fortsätta. 

Läs beslutet: Uppföljning av Skolinspektionens beslut angående kunskapskontroller av barn i förskolan i Haninge kommun, [Haninge.se] ...

Tidigare beslut: Kritik för kunskapstest i förskolan, [Skolinspektionen] ...