Hur packar man tetraedrar?

Liksidiga trianglar täcker planet utan hål och utan överlappningar. Men tetraedrar fyller inte rummet på motsvarande vis. I USA har många artiklar behandlat den här frågan senaste året.

Läs mer om detta i en artikel från New York Times ...