Läromedia

Läromedia är NCM:s samlingsnamn för läromedel som varken är traditionella böcker eller konkret laborationsmateriel, t ex:

 • miniräknare
 • datorprogram: Den förteckning över svenska matematikdatorprogram som SIT i Örebro tagit fram finns nu hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Titta i Kikaren >>
 • webbaserade läromedel, lärospel
 • video/dvd-filmer
 • kassettinlästa böcker
 • övriga tekniska hjälpmedel.

Allt fler läroböcker kompletteras med webbstöd och det blir därmed en viss överlappning mellan läroboksutställningen och läromedia.

 • mathsnacks.come
  Ladda ner exempelvis kortare matematikspel till din iPod.
  "Math Snacks are short animations and mini–games designed to help learners "get it". Each snack presents a mathematical concept, particularly those addressed in grades 6, 7 and 8. Ideal for use in a classroom or on your own, they can even be placed on mobile devices for "homework". The accompanying print materials can assist learners in applying their conceptual understanding to math problems."
  Läs artikel >>
 • www.matteboken.se
  En webbplats som erbjuder följande: "Här kan du träna dig på all gymnasiematematik, se filmer med lösningar på nya uppgifter och gamla nationella prov och ställa frågor i vårt forum."
 • Multimediabyrån
  Skolverket har regeringens uppdrag att utveckla IT- och medieanvändningen i förskola och skola. Multimediabyrån är en del av detta uppdrag och erbjuder pedagoger inspirations- och stödmaterial för att kunna utveckla ett mediepedagogiskt förhållningssätt i undervisningen. Det kan bland annat innebära att eleverna i större utsträckning får använda digitala verktyg för sitt skapande och berättande.
 • www.webmath.se är ett utvecklingsarbete som pågått i många år och som nu resulterat i ett webbbaserat läromedel som är tänkt att utvecklas vidare med hjälp av användare och lärarstudenter.
 • Länkar till webbplatser med matematikspel mm samlas här >>
 • Mobil, gps och handdator – pedagogiska verktyg
  En artikel i Datorn i utbildningen om ny teknik i matematikundervisningen, dessutom genomfört utomhus …