Matematik avslöjar brister i trafikmiljön

Matematiker och trafikforskare vid Lunds Tekniska Högskola har utvecklat ett avancerat datorsystem som själv kan filma och själv analysera inspelningar av trafikhändelser. Matematikerna har lärt datorn att känna
igen fotgängare, cyklister och bilar, hur de kör och med vilken hastighet.

Läs mer ...