Satsningen på Matematikutvecklare utvärderad

Satsningen på Matematikutvecklare har utvärderats av två oberoende undersökningar. En har genomförts av det danska matematikdidaktiska nationella videncentret NAVIMAT på uppdrag av Skolverket och en av universitetslektor em. Anders Tengstrand, Linnéuniversitetet, på uppdrag av NCM. Tengstrands utvärdering presenterades på gårdagens nationella Matematikutvecklarkonferens och både utvärderingarna presenteras på Matematikbiennalen i Älvsjö. Rapporterna blir inom kort tillgängliga att läsa på nätet.

Läs sammanfattning a NAVIMATs utvärdering ...

Läs sammanfattningen av Anders Tengstrands utvärdering (pdf) ...

Matematikutvecklare.se ...