Matematiska äventyr

Bengt Ulin har engagerat och överraskat många läsare genom åren. Här liksom tidigare visar han att matematiken kan uppskattas för sina okända sammanhang och dolda kreativa möjligheter. I denna bok kan matematiklärare hämta engagerande uppgifter och problem att lösa själva eller ge till sina elever. En särskild stimulans är att göra en upptäckt, att se ett mönster eller en struktur i ett från början till synes osammanhängande material.

Framställningen omfattar 60 problem och 12 uppgifter, där uppgifterna innebär att gå på en något snitslad bana medan problemen kan ge mer äventyrliga resor. I många fall diskuteras en lösning i anslutning till problemställningen, ibland som om författaren stod inför sina elever. Dessutom finns hänvisningar till det avslutande kapitlet som har karaktär av facit med kommentarer. De flesta problemen är tänkta för intresserade elever från högstadiet och uppåt. Boken lämpar sig också för kompetensutveckling och lärarutbildning.

ISBN: 978-91-85143-17-7
Sidantal: 112
Pris, inkl moms: 290 kr
217:50 kr för N-prenumeranter

Beställ via toppmenyn.

Författare:
Bengt Ulin