Stipendier inom ämnesområdet matematik

Från stiftelsen G S Magnusons fond utdelas stipendier och anslag inom ämnesområdet matematik bl a som stöd till den som inom sin verksamhet utnyttjar matematik och som önskar bidrag till vetenskaplig förkovran inom ämnet.

Disponibelt belopp för utdelning våren 2010 är 1,7 milj kronor och sista ansökningsdag är 1 februari 2010.

Läs vidare, [KVA] ...