Nyförvärv december, 2009

Andersson, C., A.-K. Nylander, et al. (2009). Banbrytande teknik. Elevbok. Stockholm, Borlänge, Kungl. Vetenskapsakademien Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) ;Banverket.

Balka, D., T. H. Hull, et al. A guide to mathematics leadership : sequencing instructional change. Thousand Oaks, Corwin Press.

Burger, E. B. (2007). Extending the frontiers of mathematics : inquiries into proof and argumentation. Emeryville, CA, Key College Pub.

Karlsson, P. and M. Sahlin (2009). Hundra år i skolans tjänst : nedslag i Göteborgs skolhistoria. Partille, Warne.

Kessel, C. (2009). Teaching teachers mathematics : research, ideas, projects, evaluation. Berkeley, CA, Mathematical Sciences Research Institute.

Kinsey, L. C. and T. E. Moore (2002). Symmetry, shape, and space : an introduction to mathematics through geometry. Emeryville, CA, Key College in cooperation with Springer, New York.

Kordemskij, B. A. and M. Gardner (1992). The Moscow puzzles : 359 mathematical recreations. New York, Dover Publications.

Ladberg, G. and S. Härdin (2003). Barn med flera språk : tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, förskola, skola och samhälle. Stockholm, Liber.

Lerman, S. and B. Davis (2009). Mathematical action & structures of noticing : studies on John Mason's contribution to mathematics education. Rotterdam, Sense.

Linde, I. and Göteborgs universitet. Litterär gestaltning (2009). Räkneboken. Göteborg, Autor : Litterär gestaltning, Göteborgs universitet.

Nyström, P. and Sverige. Skolverket (2009). Hur samstämmiga är svenska styrdokument och nationella prov med ramverk och uppgifter i TIMSS Advanced 2008. Stockholm, Skolverket.

Peck, R. (2006). Statistics : a guide to the unknown. Southbank, Thomson Learning Australia.

Stadler, E. (2009). Stadieövergången mellan gymnasiet och universitetet : matematik och lärande ur ett studerandeperspektiv. Växjö, Växjö University Press.

Sverige. Skolverket (2009). Likvärdig betygssättning i gymnasieskolan? : en analys av sambandet mellan nationella prov och kursbetyg. Stockholm, Skolverket.

Sverige. Skolverket (2009). TIMSS Advanced 2008 : svenska gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och fysik i ett internationellt perspektiv. Stockholm, Skolverket.

Sverige. Utredningen om utvärdering av utbildning (2009). Att nå ut och nå ända fram : hur tillgången till policyinriktad utvärdering och forskningsresultat inom utbildningsområdet kan tillgodoses : slutbetänkande. Stockholm, Fritzes.
Innehåll: MD