Avhandling om lärandeobjekt i matematikundervisningen

Strax före jul disputerade Anna Wernberg vid Umeå universitet på en avhandling om Lärandets objekt: Vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna. I Anna Wernbergs avhandling studeras ämnesinnehållets behandling under några matematiklektioner i årskurserna 3 och 4. En grupp lärare har tillsammans med forskare undersökt hur ett visst innehåll kommer till uttryck under en lektion.

Läs mer, [Umeå univ.] ...