Norge: Läxor ger inte alltid positiv effekt

Fördjupade analyser av TIMSS 2007 pågår inte bara i Sverige. I Norge har man t ex tittat närmare på samband mellan hemuppgifter och elevresultat i matematik och naturvetenskap. I sammanfattningen skriver man bl a

Det er en utbredt oppfatning at lekser har en positiv effekt på elevers skoleprestasjoner. Rønnings analyse viser imidlertid at den positive sammenhengen mellom lekser og skoleprestasjoner ikke gjelder alle elever. Elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn som får mye lekser, presterer dårligere enn elever med tilsvarende bakgrunn som får mindre lekser.

Läs vidare, [ssb.no] ...

Bedre bruk av lekser vil gi mer læring, [regjeringen.no] ...

Från tidigare Aktuellt

England: Föräldrar har problem med barnens läxor ...