SJ tar matematiken till hjälp

Det blir allt fler tåg på spåren men spåren blir inte fler. Trängseln på järnvägarna ökar riskerna för förseningar. Med hjälp av matematiska beräkningar ska forskare vid Linköpings universitet på uppdrag av SJ, Banverket och Vinnova förändra dagens tidtabeller, minska förseningarna samt räkna ut var dagens tidsmarginaler ska läggas för att göra mest nytta.

Läs vidare, [Aftonbladet] ...