Matematikens dag på Malmö Högskola

Torsdagen den 11 februari inbjuder Malmö högskola gymnasieelever att tillsammans med sina matematiklärare ta del av spännande och intresseväckande föreläsningar och workshops som visar på matematiken mångfacetterade karaktär. 

Läs mer, [Malmö högskola] ...