Mindre fysik för naturvetare på gymnasiet

Skolverket har nyligen presenterat ett förslag till upplägg för de olika programmen i den nya gymasieskolan. För det naturvetenskapliga programmet föreslås att den obligatoriska fysikundervisningen minskar med 50 poäng jämfört med i dag. Svenska fysikersamfundet reagerar och menar att det rimmar dåligt med t ex de senaste TIMSS-resultaten. 

Läs mer, [DN] ...

Från tidigare Aktuellt

Skapa alternativa gymnasiekurser för hela matematikämnet ...