Tänka högt bra för lärande i matematik

En studie publicerad i Journal of Research in Educational Psychology pekar på att studenter som tänker högt när de löser problem lyckas bättre än när de
studerar i tysthet. 

Thinking aloud helps solve problems, [The telegraph] ...