Skapa alternativa gymnasiekurser för hela matematikämnet

I en debattartikel i SvD föreslår Gerd Brandell, Ola Helenius och Olle Häggström att regeringen ger Skolverket i uppdrag att utarbeta alternativa kurser i gymnasieskolan för hela matematikämnet i stället för det nuvarande förslaget som innebär två eller tre alternativa versioner av den första kursen och sedan samma kurser för alla program. 

Läs mer, [Svd] ...

Skola 2011, [Skolverket] ...

Ny gymnasieskola 2011, [Skolverket] ...

Nationella ämnes- och kursplaner i matematik, [NCM] ...

Från tidigare Aktuellt

Kraftig försämring av matematikkunskaperna på gymnasiet ...

Bygg-elever bäst att följa gy-utbildningen ...

Riksdagen: Ja till ny gymnasieskola ...