Dynamisk geometri för bättre lärande

En studie från University of Illinois och University of Michigan pekar på bättre lärande i geometri om man i undervisningen utnyttjar de möjligheter som finns i dynamisk programvara. Studien är publicerad i International journal of computers for mathematical learning:

Gloriana González, a professor of curriculum and instruction in the College of Education at Illinois, says when students used dynamic geometry software they were more successful in discovering new mathematical ideas than when they used static, paper-based diagrams.

Studien pekar på vikten av att fokusera på de matematiska idéerna:

Sometimes students may understand the tool, but not the underlying mathematics behind the tool," González said. "Students can play, but teachers are trying to teach mathematics, not a particular tool.

Läs vidare, [Science daily] ...

Geogebra, [Geogebra.org] ...