Byggelever bäst att fullfölja gy-utbildningen

Fler elever än någonsin gick ut gymnasieskolan våren 2009. Bäst på att klara av sina gymnasiestudier på tre år är byggeleverna. Samtidigt ökar återigen andelen elever som fortsätter direkt till studier på komvux. Det visar Skolverkets sammanställning av gymnasieelevernas betyg och studieresultat från våren 2009.

Läs mer, [Skolverket] ...

PM - Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2008/09, [Skolverket] ...

Läs om kursbetyg och resultat på kursprov i gymnasieskolan 2008/09, [Skolverket] ...

Resultaten på kursproven i matematik 2009 jämfört med 2007 och 2008
Matematik kurs A
Andelen IG 2007: 18%
Andelen IG 2008: 24%
Andelen IG 2009: 18%
 
Matematik kurs B
Andelen IG 2007: 27%
Andelen IG 2008: 33%
Andelen IG 2009: 36%
 
Matematik kurs C
Andelen IG 2007: 23%
Andelen IG 2008: 26%
Andelen IG 2009 28%
 
Matematik kurs D
Andelen IG 2007: 14%
Andelen IG 2008: 18%
Andelen IG 2009: 11%