Praktiska exempel med kommentarer

Här ger vi exempel på situationer och händelser där barn ger uttryck för tankar, idéer, frågor och påståenden med matematisk anknytning. Vi uppmanar alla våra läsare att bidra med egna exempel där ni beskriver situationen och den matematik som barnen använder och ger uttryck för och gärna den matematik som hade varit möjlig att behandla. NCM:s medarbetare kommer emellanåt att kommentera och ge förslag på utveckling av de beskrivna aktiviteterna.

Innehåll: GS