Innehåll

Praktiska exempel med kommentarer
Vi presenterar autentiska situationer och händelser där förskolebarn använder matematik och ger uttryck för tankar om matematik i leken, i rutinsituationer, då de spelar spel eller i temaarbeten och andra aktiviteter. Vi vill uppmuntra lärare i förskolan, föräldrar och andra intresserade personer att skicka in bidrag till den här sidan.

Modeller för kompetensutveckling
Här informerar vi om bakgrunden till och utvecklingen av en kompetensutvecklingsmodell för förskolan, Små barns matematik. Till materialet finns en studiehandledning och annat material att ladda ned. Sidan kommer under hösten 2015 att kompletteras med en kompetensutvecklingsmodell för förskoleklassen och boken Tänka, resonera och räkna i förskoleklass (Sterner, Helenius & Wallby, 2014).

Reportage
Vi gör nedslag i förskolors vardag och ger goda exempel på miljöer och verksamheter med fokus på barns matematik- och språkutveckling.

Litteratur
På denna sida kommer vi fortlöpande att presentera litteratur av relevans och intresse för lärare som arbetar med barn i förskola och förskoleklass. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt och vi tar gärna emot förslag på litteratur att presentera här.

Nämnaren - din tidskrift
Här ger vi korta beskrivningar av och länkar till Nämnarenartiklar som framför allt handlar om det praktiska arbetet med matematik i förskolan/förskoleklass.

Föräldrabroschyrer
Barn och matematik innefattar tre broschyrer som vänder sig till föräldrar med barn i förskolan och förskoleklassen. Materialet ger exempel på hur barn i samspel med omgivningen upptäcker, skapar och använder matematik i vardagen.

Styrdokument
Här hittar du de styrdokument som reglerar svensk förskola och särskilt de delar som berör matematikutbildning Du hittar även exempel på internationella kursplaner i matematik för förskolan.

Innehåll: GS