Resultaten från ämnesproven i åk 5 klara

Resultaten från ämnesproven i årskurs 5 har för första gången samlats in från samtliga skolor med elever i årskursen. Bäst resultat i matematik visar de delprov som prövade elevernas förståelse av räknesätten och användning av miniräknare respektive elevernas kunskaper i statistik och om tid. Sämst resultat visar det delprov som prövade förståelsen av längd, area och skala. Föräldrarnas utbildningsnivå har liksom för ämnesproven i årskurs 9 stor betydelse för elevernas resultat. 

Läs vidare, [Skolverket] ...

PM - Ämnesprov i årskurs 5, [Skolverket] ...

Ämnesprov för årskurs 5, [Skolverket] ...

Från tidigare Aktuellt

Elever med kortutbildade föräldrar halkar efter ... 

Slutbetygen 2009 ...