Allmänna råd för individuella utvecklingsplaner

Skolverkets allmänna råd och kommentarer för arbetet med att upprätta individuella utvecklinsplaner för alla elever i grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan är nu klara.

De ska tjäna som vägledning och stöd vid upprättandet av individuella utvecklingsplaner för eleverna. De vänder sig också till skolhuvudmännen som har det yttersta ansvaret för skolans insatser för att främja varje elevs utveckling i riktning mot de nationella mål.

Läs vidare ...