Mer matematik i nya lärarutbildningen

Högre krav ska ställas på blivande lärares matematikkunskaper. Det säger utbildningsminister Jan Björklund till SvD. Låg- och mellanstadielärare ska läsa ämnet på heltid under minst ett halvår. I förslaget till ny lärarutbildning som ska presenteras i februari är matematiksatsningen den enskilt största förändringen för låg- och mellanstadielärare.

Läs mer, [Svd] ...