Webbsändning om TIMSS advanced 2008 kl 10.00

Skolverket presenterar i dag kl 10.00 resultaten från TIMSS advanced 2008 i en webbsänd presskonferens. Länken blir aktiv några minuter innan 10.00. TIMSS Advanced 2008 har undersökt elevers kunskaper i matematik och fysik i gymnasieskolans sista år. Målsättningen med undersökningen är:

  • Att beskriva och jämföra elevprestationer både nationellt och internationellt samt redovisa elevernas erfarenheter av och inställning till avancerad matematik och fysik
  • Att beskriva trender nationellt och internationellt med avseende på elevprestationer och inställning till avancerad matematik och fysik
  • Att försöka förklara och förstå trender inom länder och erhållna skillnader i prestationer mellan länder mot bakgrund av skolans organisation och elevens situation och attityder

Webbsändning om resultaten i TIMSS Advanced 2008, [Skolverket] ...

TIMSS advanced 2008 - En internationell studie av avancerade kunskaper i matematik och fysik hos gymnasieelever, [Skolverket] ...

About TIMSS Advanced 2008, [timss.bc.edu] ...