Eva och Lars Gårdings pris till Svante Jansson

Eva och Lars Gårdings pris för att främja forskning och belöna vetenskaplig skicklighet i matematik har i år tilldelats Uppsalamatematikern Svante Jansson. Priset är i år på 165 000 kr. Svante Janssons  forskning om slumpgrafer har många olika tillämpningar t ex Internet (som ett fysiskt nätverk av datorer, eller som ett logiskt nätverk av webbsidor och länkar), sociala nätverk, vägar för smittospridning i en befolkning, näringskedjor, flödesscheman, m.m. 

Svante Jansson skriver i anslutning till prisutdelningen

Min egen forskning är rent teoretisk, utan direkt koppling till tillämpningar, men jag har också kontakt med andra forskare som arbetar med att tillämpa slumpgrafteori. Ett aktuellt exempel på en sådan tillämpning är inom epidemiologi, där man tänker sig en graf där noderna är innevånarna i t.ex. Sverige, och länkarna representerar alla kontakter mellan två personer där den ena kan smitta den andra med en viss sjukdom, t.ex. influensa. Hur en smitta sprids i befolkningen beror på matematiska egenskaper hos denna graf.I praktiken är det naturligtvis omöjligt att exakt kartlägga en så stor och komplicerad graf, men experter kan skaffa sig en hel del information och sedan studera lämpligt valda slumpgrafer som modeller för verkligheten. Sådana modeller används för att förutsäga epidemiers förlopp och effekten av vaccinationer.

Svante Jansson har också intresserat sig för tideräkningens matematik, [Uppsala universitet] ...

Läs mer
Influensa och matematik, [NCM] ...