Grisbacka skola, Umeå

Matematikverkstad på Grisbacka skola

Våren 2008 invigde vi vår matematikverkstad här på Grisbacka skola, Umeå kommun. Vi har fem skåp, de första tre innehåller material för den grundläggande matematiken. Här finns det material främst från förskoleklass till åk 3. Resterande två skåp har material som passar för klasserna 4–6.

Välfyllda skåp

Vi har köpt in en del material men mycket är också egenproducerat. Här finns förevisningsmaterial som används som introduktion av nya moment och här finns också material och spel som hela klassen kan arbeta med. En stor del av spelen kommer från Strävorna.

Skåpen är indelade i Spel/Taluppfattning, De fyra räknesätten och Geometri, mönster och logik

Alla klasser har schemalagda arbetspass och de flesta besöker verkstaden ca en gång per vecka.

Färgglatt material inspirerar

En sak har vi konstaterat, en matematikverkstad blir nog aldrig riktigt klar vad gäller innehåll! Däremot är vi nu inne i en intensiv period då vi skriver lärarhandledningar och arbetsgång till olika material. Hur kan vi arbeta med geobräde från förskoleklass till åk 6? Cuisenairestavar? Eller hur arbetar vi med mönster från förskoleklass till åk 6?

Främst byggdes verkstaden upp för att våra elever skulle få uppleva matematik med fler sinnen och att den skulle bli ett komplement till läroboken. Men vi har även upptäckt att vi vuxna diskuterar matematik mycket mer än tidigare och tack vare matematikverksta´n har vi nog höjt vår egen kompetens och förståelse för matematik.

Så, på detta sätt vill vi tacka för den kursdag vi fick i Luleå (för ett antal år sedan). Den var, som synes, mycket inspirerande!
Hälsningar genom

Inger Lindgren
Grisbacka skola
inger.lindgren@umea.se
(091208)