Elever med kortutbildade föräldrar halkar efter

Vi har tidigare rapporterat om slutbetygen i åk 9 och skillnader i meritvärde mellan elever till föräldrar med kort utbildning och de med universitetsutbildning. Resultaten på ämnesproven i matematik för åk 9 visar också att elever med kortutbildade föräldrar når målen i matematik i betydligt mindre utsträckning än elever med föräldrar som har eftergymnasial utbildning. Det framgår av skolverkets PM - Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2009. Samtidigt visar resultaten på en högre andel elever som nådde målen i år än förra året. 

Några citat:

Det finns stora skillnader i måluppfyllelse i matematik mellan elever vars föräldrar har olika utbildningsbakgrund. Bland elever med föräldrar som högst har förgymnasial utbildning är det 29,3 procent som inte uppnår målen i matematik. Motsvarande för elever med föräldrar som har högst gymnasial utbildning är 17,3 procent och elever där minst en förälder har eftergymnasial utbildning är 7,2 procent.

Pojkar och flickor når målen i samma utsträckning i matematik där 87,1 respektive 87,0 procent når målen..

I de kommunala skolorna är det 13,4 procent av eleverna som inte når målen för ämnesproven i matematik medan motsvarande andel i fristående skolor är 9,5 procent..

I årets ämnesprov i matematik är andelen som når målen högre jämfört med föregående läsår. Andelen elever som når målen i matematik år 2009 är 87,0 procent jämfört med år 2008 då 83,5 procent av eleverna nådde målen i matematik. Mellan åren 2003 och 2009 har andelen elever som inte når målen i ämnesprovet för matematik varierat mellan 9,2 och 16,5 procent. Även om andelen elever som når målen är högre i år jämfört med föregående år så är andelen som når målen i matematik betydligt lägre jämfört med ämnesproven i engelska och svenska..

Bakgrundsfaktorerna svensk och utländsk bakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå påverkar elevernas resultat matematik. Av elever med svensk bakgrund når inte 11,6 procent målen och av elever med utländsk bakgrund är det 20,9 procent som inte når målen..

Läs vidare, [Skolverket] ...

Klyftorna ökar med tuffare 
regler, [Sydsvenskan] ...

Philip tog igen tuff skolstart, [SVT] ...