Nytt nyhetsbrev från Skolverket

Skolverkets nyhetsbrev för matematik innehåller denna gång:

1. Besök i Grytnäs friskola
2. Intervju med elever – Grytnäs friskola
3. Intervju med Eva-Marie Befring om SIRIS
4. Intervju med Helena Karis om kursplanearbetet i matematik
5. Intervju med Maj Götefelt om nationella prov i åk 3
6. Matematikutvecklarkonferensen i Stockholm 22 oktober
7. Hallå där!
8. Nyheter i media
9. Aktuella publikationer
10. Aktuellt
11. Konferenser
12. Hitta matematik på webben

Nyhetsbrev nr 15 – 3 december 2010 ...