Interpellationsdebatt om matematik i lärarutbildningen

Som vi tidigare berättat om har Marie Granlund (s) i en interpellation frågat utbildningsminister Jan Björklund om hur matematikkunskaperna för elever i förskola och grundskolans första år ska kunna stärkas om deras lärare får mindre utbildning i matematik i den nya lärarutbildningen.

Läs utbildningsministerns svar och ta del av den efterföljande debatten, [Riksdagen] ...